nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові шкідницький

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — шкіднИцький.

шкідни́цький

шкідни́цький, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

кицю́ня або ки́цюня