nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові трудівник

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — трудівнИк.

трудівни́к

трудівни́к, -ка́, -ко́ві, -ді́внику́! -ники́, -кі́в

Речення зі словом «трудівник»:

Антоніо був справжній трудівник, дисциплінований, скромний, тяжко вражений як наглою смертю батька, так і психічними розладами матері.

Я трудівник і майстер літературного цеху.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

вечеря́ або вече́ря