nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові товчений

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — тОвчений.

то́вчений

то́вчений, -на, не

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — товчЕний.

товче́ний

товче́ний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

іномо́вний або іно́мовний