nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові самотньо

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — самОтньо.

само́тньо

само́[і́]тньо — квадратові дужки, показують, що літера або склад, узяті в [], можуть чергуватися з попередньою літерою чи складом, тобто можливі дві правописні форми. Рекомендуємо, як основну правописну форму, ту, що не в дужках.

Речення зі словом «самотньо»:

Амат самотньо біжить по трасі, у темній від поту футболці, аж поки йому не починає текти з очей і з голови не зникають усі думки.

Він наче й не помічає ні дорогої машини, ні хлопця, який самотньо стоїть перед багатоквартирними будинками.

Просто тобі було самотньо і страшно.

Він самотньо сидів, притулившись до стіни.

Світлоока блондинка з акуратно вкладеним, наче перука, довгим волоссям самотньо сиділа на терасі.

Адже померлим, либонь, дуже, дуже самотньо.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ізоморфі́зм або ізо́морфізм