nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові розходитися

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — розхОдитися.

розхо́дитися

розхо́дитися, -джуся, -дишся; розхо́дься, -хо́дьмося, -хо́дьтеся

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — розходИтися.

розходи́тися

розходи́тися, -джу́ся, -дишся; розходи́ся, -ході́ться

Речення зі словом «розходитися»:

А насправді почали о третій і ось тільки зараз стали розходитися.

Коли грюкнули двері, в’язні поволі почали розходитися по місцях.

І ось, увімкнений на межі електромеханічних сил, той крутив лопатнями так швидко, що по іржавій трубі став розходитися запах горілої ізоляції.

Спочатку поодинці й парами, а потім нескінченним потоком вони почали розходитися.

Босвелл запропонував розходитися, але чоловіки не хотіли йти, доки король не погодився прилюдно проголосити наказ про прощення та повернення майна Босвеллові.

Якщо ж ми прагнемо близького спілкування з тією часткою людського єства, що перебуває поза чи над нами, то мусимо не лише мовчати, а й, буває, розходитися так далеко, щоб голос не долинав.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

визнання́ або визна́ння