nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові розноситися

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — розносИтися.

розноси́тися

розноси́тися, -ношу́ся, -но́сишся, -сяться

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — рознОситися.

розно́ситися

розно́ситися, -но́шуся, -но́сишся

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бурса́цтво або бурсацтво́