nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові розкидати

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — розкидАти.

розкида́ти

розкида́ти, -да́ю, -да́єш (недокон.)

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — розкИдати.

розки́дати

розки́дати, -ки́даю, -даєш (докон.)

Речення зі словом «розкидати»:

Нараз він почав розкидати каміння, закричав, з лайкою хапаючи і гублячи раків.

Так уже мене виховали, що не можна смітити грошима, гроші та їжу не прийнято розкидати, тому я відкладаю убік білет і беруся за брошури про Фінляндію.

Невбарі почало спинатися світило на небо й усе ширше розкидати тепле своє проміння на степ.

Є час розкидати каміння, є час його збирати.

Побачивши книжки, вони почали розкидати їх, немовби шукали якийсь скарб а чи просто так виміщали злість.

Але менти раптово змінили тактику і замість розкидати книжки по одній, почали перевертати шафи, б’ючи у них своїми кутими берцями.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

затве́рджувати або затверджува́ти