nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові підтикати

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — підтикАти.

підтика́ти

підтика́ти, -тика́ю, -тика́єш

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — підтИкати.

підти́кати

підти́кати, -ти́чу, -ти́чеш, -чуть

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

оксі́я або о́ксія