nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові пшінка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — пшІнка.

пші́нка

пші́нка, -нки, -нці

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

шестикутни́к або шестику́тник