nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові прохолоджений

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — прохолОджений.

прохоло́джений

прохоло́джений, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

обо́ріг або оборі́г