nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові пробування

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — прОбування.

про́бування

про́бування, -ння, -нню чого

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — пробувАння.

пробува́ння

пробува́ння, -ння, -нню де

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

біфуркаці́я або біфурка́ція