nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові походити

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — походИти.

походи́ти

походи́ти, -ходжу́, -хо́диш, -дять; походи́, -ді́м, -ді́ть

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — похОдити.

похо́дити

похо́дити, -хо́джу, -хо́диш

Речення зі словом «походити»:

Тобі треба було б походити за моєю підсобкою.

Дай мені всього лишень сім днів, щоб походити й розгледітися довкола, відновити давню приязнь.

Якщо не для зцілення твоєї рани, то для зцілення Лоґресу мені все одно доведеться залучити на наш бік поля і води, а для цього треба походити навколо, розгледітися, поновити давні знайомства.

Але він згодний був походити від кого завгодно, якщо для Рудої це так важливо.

Хочеться походити по місту, коли ввечері воно прикрашене яскравими вогниками ліхтарів та неонових написів.

Однак Калле Нільссону спало на думку трохи походити під парусом.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

концентраці́йний або концентраційни́й