nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові поперек

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склади з літерами О, Е — пОперЕк.

по́пере́к

по́пере́к, -ка, -кові; -реки, -ків

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — поперЕк.

попере́к

попере́к, присл.

Речення зі словом «поперек»:

Поперек ламало, плечі й сідниці затерпли, голова розколювалася.

Він увесь час кривився, весь час тримався за поперек.

Він встав поперек шляху, наче невблаганний символ смерті.

Конвойний ткнув мене палицею в поперек, і я обійнявся зі стіною.

Перебираючись через неї, я мало не застогнала, так мені схопило поперек.

Купо валявся поперек ліжка й хропів.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

гімнази́стка або гімна́зистка