nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові погустішати

🙁 Ви помилилися, подивіться на правильно поставлений наголос у слові «погустішати» та пройдіть ще один тест внизу сторінки.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — погустІшати.

погусті́шати

погусті́шати, -шаю, -шаєш

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

по́рція або порці́я