nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові повищати

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — повИщати.

пови́щати

пови́щати, -щаю, -щаєш (від ви́щий)

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — повищАти.

повища́ти

повища́ти, -щу́, -щи́ш, -ща́ть (від виск)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

розбра́т або ро́збрат