nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові перецідити

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — перецідИти.

переціди́ти

переціди́ти, -ціджу́, -ці́диш, -ці́дять

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

діяліти́чний або дія́літичний