nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові натесаний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — натЕсаний.

нате́саний

нате́саний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

страйка́рський або страйкарськи́й