nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові метіль

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — мЕтіль.

ме́тіль

ме́тіль, -теля; -телі, -лів = мете́лик

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — метІль.

меті́ль

меті́ль, -те́лі, -те́лі, -ті́ллю; -те́лі, -лей = мете́лиця

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

кастільськи́й або касті́льський