nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові ліроепічний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ліроепІчний.

ліроепі́чний

ліроепі́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

упере́джений або упередже́ний