nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові людяність

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Ю — лЮдяність.

лю́дяність

лю́дяність, -ности, -ності, -ністю

Речення зі словом «людяність»:

Можливо, у цьому прагненні все спланувати, зробити свій світ передбачуваним, прагненні, що йде від нескінченної незахищеності в дитинстві, і полягає його людяність.

А Сотільйо тимчасом висловив надію, що його світлість виявить людяність і дозволить лікареві, англійському лікареві покинути межі міста, прихопивши скриньку з імпортними ліками, щоб його, Сотільйо, відвідати.

Але точно допоможе не втратити віру в людяність земних істот.

Це люди з благородними характерами, їх не назвеш банальними, бо глибока людяність надає їм великої виразності.

Протиставити цьому коміксу можна було лише людяність.

Як було сказано вище, усе населення пуритан могло б загинути, якби не доброта, людяність і допомога цих аборигенів.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

перере́єстровувати або перереєстро́вувати