nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові колос

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — колОс.

коло́с

коло́с, -ло́са; коло́си, -сів, -сам (гр., велетень)

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — кОлос.

ко́лос

ко́лос, -са (одного) і -су (колосся)

Речення зі словом «колос»:

Відчувши, що дерев’яний колос не лише не має наміру тонути, а й іде упевненою ходою, веслувальники вигукнули так голосно, що це почули навіть у селищі.

Чоловік з луком упав, наче стятий серпом колос.

Та ось він уже поточився і впав, наче стятий серпом колос.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

челядни́к або челя́дник