nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові змолоти

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — змолОти.

змоло́ти

змоло́ти, змелю́, зме́леш, зме́лють; змели́, змелі́ть; змоло́в, змоло́ла

Речення зі словом «змолоти»:

То борошна немає, то вітру, щоб те борошно змолоти, то немає чого молоти.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Кня́жнін або Княжні́н