nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові здибати

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — здибАти.

здиба́ти

здиба́ти, -ба́ю, -ба́єш

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — здИбати.

зди́бати

зди́бати, зди́баю, -баєш, -бають і зди́блю, зди́блеш, зди́блють

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

анекдоти́ст або анекдо́тист