nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові заметушитися

🙁 Ви помилилися, подивіться на правильно поставлений наголос у слові «заметушитися» та пройдіть ще один тест внизу сторінки.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — заметушИтися.

заметуши́тися

заметуши́тися, -метушу́ся, -туши́шся, -туша́ться

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

кре́олін або креолі́н