nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Задорожня

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ЗадорОжня.

Задоро́жня

Задоро́жня, -ньої, -ній (прізв.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

виго́нити або ви́гонити