nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові заграничний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — загранИчний.

заграни́чний

заграни́чний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ку́пі або купі́