nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові етнографія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — етногрАфія.

етногра́фія

етногра́фія, -фії, -фією (гр.)

Речення зі словом «етнографія»:

Фольклор і етнографія натомість були невіддільними від національного, а Країна Рад дедалі менше толерувала національні вияви.

Вихід, який знайшов вид для розв’язання проблеми, яка через ці труднощі стала нагальною, відкривають як археологія, так і етнографія.

Ми приступаємося до питань, щодо яких археологія не так надійна, як етнографія.

Уважний розгляд прикладів, які постачають історіографія та етнографія, показує, що завжди існує певний упривілейований рівень сегментації, а саме той, де проблеми найчастіше і найшвидше розв’язуються мирно.

народилася етнографія, хоча, як свідчить Геродот, уперше вона з’явилася колись у Греції.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

розторгуватися́ або розторгува́тися