nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові дебітувати

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — дебітувАти.

дебітува́ти

дебітува́ти, -ту́ю, -ту́єш (від лат. debitum)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

мо́тив або моти́в