nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові город

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — гОрод.

го́род

го́род, -роду; городи́, -ді́в (місто)

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — горОд.

горо́д

горо́д, -ро́ду; -ро́ди, -дів

Речення зі словом «город»:

Вогнедан аж засміявся голосно , втямивши, що це черговий камінчик у город сотника Богудана.

Коли вперше вийшов на город, то всі роботи по догляду за рослинами вже були зроблені.

Там вона якось незвично сердечно й міцно обійняла Хазяйку, чого раніше майже ніколи не робила, потім вислизнула чорним ходом і прожогом майнула через присадибний город до садової хвіртки у кам’яній стіні.

У діда мого й бабусі Іринки був і садок, і город, і корова, і кури по двору бігали.

По ній одразу видно, що в город зібралися.

Хтось їхав сюди, в город, із Варварки.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ґальваноте́хніка або ґальвано́техніка