nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Вишнопіль

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ВишнОпіль.

Вишно́піль

Вишно́піль, -поля, -полеві, -лем

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Стюа́рт або Стю́арт