nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові валець

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — вАлець.

ва́лець

ва́лець, -льця; літер. вальс, -су

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — валЕць.

вале́ць

вале́ць, вальця́ = вало́к, -лка́

Речення зі словом «валець»:

Скрипів валець, і ланцюг біг крізь кільце, піднімаючи Пітера догори.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

затремтіти́ або затремті́ти