nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Брацлавщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склади з літерами А, А — БрАцлАвщина.

Бра́цла́вщина

Бра́цла́вщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

безсторо́нньо або бе́зсторонньо