nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові беркицьнути

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — беркИцьнути.

берки́цьнути

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

реакція́ або реа́кція