nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові берест

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — бЕрест.

бе́рест

бе́рест, -та (одного) і -ту (матеріялу), на -сті; бе́рести, -стів

Речення зі словом «берест»:

Берест розкинув гілля над кручею, далі ж починався стан, який тепер налічував чотири тьми комонних ратників.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

еша́фот або ешафо́т