nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові береженько

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — бережЕнько.

береже́нько

береже́нько, -ка, -ку; -же́ньки, -ків

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

привинні́сть або приви́нність