nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові беоґрадський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — бЕоґрадський.

бе́оґрадський

бе́оґрадський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

розпросто́рювати або ро́зпросторювати