nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові белебень

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — бЕлебень.

бе́лебень

бе́лебень, бе́лебня, -бневі, на -бні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

запо́відний або запові́дний