nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові безштанько

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — безштАнько.

безшта́нько

безшта́нько, -ка, -кові, -ньку! -ньки, -ньків

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

а́рія або арі́я