nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові безхвостий

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — безхвОстий.

безхво́стий

безхво́стий, -та, -те

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ро́зділка або розді́лка