nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові безталанний

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — безталАнний.

безтала́нний

безтала́нний, -на, -не

Речення зі словом «безталанний»:

Загалом він був непоганий, незлий чоловік, тільки дуже незграбний і безталанний у житті.

Потім так само поволі випростався, вийшов з кухні і, обійшовши будинок, попрямував до напівзруйнованого ганку, де сидів Орвіл Мейсон, дивлячись на призахідне сонце і міркуючи про те, яке горе повідав цей жалюгідний, безталанний фермер своїй дружині.

Безталанний англієць знявся з якоря, заплив у відкрите море та й утопився з відчаю.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

мечоносе́ць або мечоно́сець