nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові безправність

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — безпрАвність.

безпра́вність

безпра́вність, -ности, -ності, -ністю

Речення зі словом «безправність»:

Пишучи ці рядки, і я також не прагну обстоювати однозначний постулат про те, що жертва жінок і їхня безправність були справою рук чоловіків, хоч би яку мету перші чи другі декларували.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ви́зискування або визи́скування