nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові безпосередність

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — безпосерЕдність.

безпосере́дність

безпосере́дність, -ности, -ності, -ністю

Речення зі словом «безпосередність»:

Карім подумки подякував жінці за її безпосередність і на якусь мить затримав на ній погляд.

Йому потрібна була ця безпосередність простої уваги, на кшталт тієї, яку маємо від котів або від інших хатніх тварин.

Ми не склали ніякого пляну кампанії, але наш приятель така людина, для якої безпосередність є найприроднішою.

Я був певен, що він щасливий від тієї несподіванки, і безпосередність, з якою він зустрів мене, надихала.

Через оцю, власне, безпосередність пиття для примітивної людини несе в собі щось загрозливе.

Відсутність довіри призводить до обережності, котра підриває безпосередність, що є важливою частиною прив’язаності до інших.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

хе́мічний або хемі́чний