nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові безперечність

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — безперЕчність.

безпере́чність

безпере́чність, -ности, -ності, -ністю

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

зосере́джуватися або зосереджува́тися