nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові безперечно

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — безперЕчно.

безпере́чно

безпере́чно, присл.

Речення зі словом «безперечно»:

Апеляція ж, безперечно, має коштувати тисячі дві, якщо не більше.

Без державної підтримки й пожертвувань такий занепад, безперечно, призведе до болючого скорочення витрат, отже, й без того погана юридична школа стане ще гіршою.

Безперечно, це був важкий період, але Бренда вважала, що все владнається.

Пропагуючи історично сумнівний, але безперечно політично перспективний мультинаціоналізм, вони визнавали в такий спосіб існування та легітимність інших модерних націй.

Тоді пан лікар може кожного ранку підніматися до них на полонину, де йому, безперечно сподобається, вважав Вуй, крім того він міг би поводити його по горах, показати різні красиві місця або ж повести туди, куди сам захоче.

Бачте, з нашого погляду люди з таким напрямом думок і такими пристрастями, як у вас, мусять перевестися, безперечно мусять.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

інтроліґа́тор або інтро́ліґатор