nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові безпересталь

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — безперЕсталь.

безпере́сталь

Речення зі словом «безпересталь»:

За це свідчить так само і рух його тіла, бо він тихо, але рівноважно і безпересталь качався з боку в бік.

Я совав стільця, що на ньому сидів, і човгав ним об підлогу, але гук вставав над усе і безпересталь зростав.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

проме́жка або промежка́