nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові безнастанно

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — безнастАнно.

безнаста́нно

безнаста́нно, присл.

Речення зі словом «безнастанно»:

Намагається вбити думку яка безнастанно гупає йому в скронях.

Тут безнастанно переміщався щільний натовп предивовижних створінь.

Головами вони немовби сягали місяця, а вираз облич, із яким вони вдивлялися одне в одного, безнастанно мінявся.

Ми безнастанно оплакуємо свою лиху долю і вимиваємо слізьми з пракаменя щире незнищенне срібло.

У його голові безнастанно крутилися думки про завтрашню пригоду.

Ми досягли межі насичення цих понять, та й до того ж у театрі безнастанно відбувається їхнє подрібнення.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

обгора́тися або обго́ратися