nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові безматерній

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — безмАтерній.

безма́терній

безма́те[і]рній — квадратові дужки, показують, що літера або склад, узяті в [], можуть чергуватися з попередньою літерою чи складом, тобто можливі дві правописні форми. Рекомендуємо, як основну правописну форму, ту, що не в дужках.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

пе́репуск або пере́пуск