nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові безлік

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — бЕзлік.

бе́злік

бе́злік, -ку, -кові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

коро́тшати або ко́ротшати