nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові беззвучність

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — беззвУчність.

беззву́чність

беззву́чність, -ности, -ності, -ністю

Речення зі словом «беззвучність»:

Мабуть, я вам ще не казав, що за цим столом сидітиме монарша родина і саме цим пояснюється мій надприродній спокій, беззвучність жестів і золотаве сяйво цієї пообідньої пори.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

про́лляти або пролля́ти