nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові беззаконник

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — беззакОнник.

беззако́нник

беззако́нник, -ка, -кові, -ку! -ки, -ків

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

дисци́пліна або дисциплі́на